Loại vải
Màu sắc

Hàng xuất khẩu

Mã sản phẩm
XK
Loại vải
Vải dù chống thấm
Màu sắc