Loại vải
Màu sắc

Túi xách du lịch

Mã sản phẩm
TX04
Loại vải
Vải dù chống thấm
Màu sắc