Loại vải
Màu sắc

Cặp các loại

Cặp laptop đa năng

Mã sản phẩm: HS 75
Giá bán: 366.000VNĐ

Cặp công sở

Mã sản phẩm: HS 74
Giá bán: 339.000VNĐ

Balo học sinh siêu nhẹ

Mã sản phẩm: HS 602
Giá bán: 249.000VNĐ

Balo học sinh siêu nhẹ

Mã sản phẩm: HS 601
Giá bán: 249.000VNĐ

Cặp Đa Năng

Mã sản phẩm: HS 73
Giá bán: 259.000VNĐ

Cặp công sở

Mã sản phẩm: HS71
Giá bán: 398.000VNĐ

Cặp công sở

Mã sản phẩm: HS72
Giá bán: 398.000VNĐ